Metsänjalostussäätiö

Julkaisut

Reports from the Foundation for Forest Tree Breeding Metsänjalostussäätiön tiedonantoja

1. Breeding of Broad-leaved Trees and Micropropagation of Frest trees. Proceedings of the Meeting of the Nordic Group for Tree Breeding in Finland 19.-21.9.1989. (1991)

2. Pulkkinen, Pertti. The Pendulous Form of Norway Spruce as an Option for Crop Tree Breeding. 1991.

3. Pakkanen, Anne, Pulkkinen, Pertti & Vakkari, Pekka. Pollen Contamination in the Years 1988-1989 in Some Old Scots Pine Seed Orchards of Northern Finnish Origin. (1991)

4. Pulkkinen, Pertti & Aho, Marja-Leena. Estimation of Frost Hardiness in Scots Pine by Using Single Needle and Whole Plant Freezing. (1992)

5. Biological Systems in Tree Breeding. A Joint Meeting of the IUFRO Working Parties S2.04-02, Breeding Theory and Progeny Testing and S2.02-16, Seed Orchards. Abstracts. (1992)

6. Pöykkö, Tapani. Selection Criteria in Scots Pine Breeding with Special Reference to Ideotype. (1993)

7. Aho, Marja-Leena & Pulkkinen, Pertti. Evaluation of the Frost Hardiness of Scots Pine Seed Orchard Crops using Early Freezing Tests. (1993)

8. Pulkkinen, Pertti. Aerobiology of Pine Pollen: Dispersal of Pollen from Non-uniform Sources and Impact on Scots Pine Seed Orchards. (1994)

9. Nygren, Markku and Pulkkinen, Mikko. Seed Mass Growth in two Pinus Sylvestris Clones. (1994)

10. Ahtikoski, Anssi. Männyn ja rauduskoivun siemenviljelysten kannattavuus. (1995)

11. Pulkkinen, Pertti. Valikoivalla keruulla männyn siemenviljelys-siementä entistä pohjoisemmille käyttöalueille. (1995)

12. Ranta, Hanna. Tammen ja eräiden muiden lehtipuiden tuholaiset Suomessa ja Euroopassa; lajisto, merkitys ja ilmastonmuutoksen seuraukset. (1996)

13. Hagqvist, Risto & Hahl, Juhani. Genetic Gain Provided by Seed Orchards of Silver Birch in Southern and Central Finland.

Metsänjalostussäätiön työraportteja

1. Pertti Pulkkinen. Pohjois-Suomea varten perustettujen siemenviljelysten toimivuus ja tulevaisuus. Metsanjalostussäätion Pohjois-Suomen metsänviljelymateriaalin kehittämisprojektin väliraportti. (1994)

2. Pulkkinen P., Antola J., Kinnunen A., Leppänen A., Pakkanen A. & Salonen M. Metsänjalostussäätion kehittämistoimi 1994)

3. Martti Lepistö. Oksatuotannon ja juurrutusmenetelmien kehittäminen kuusen pistokaslisäyksessä. Osa metsäpuiden kasvullisten lisäys- menetelmien kehittämisprojektin loppuraporttia. (1994)

4. Ahlqvist M., Hallamaa M., Korhonen M-L. & Lepisto M. Metsanjalostussaation koeviljelytoiminta v. 1993 ja koetilasto v. 1962-1993.

5. Pöykkö T., Hagqvist R., Hahl J. & Napola M-L. Metsänjalostussäätiön jalostustoimi 1994

6. Anne Pakkanen. Taustapölytys ja itsepölytys kuusen P-rivisiemenviljelyksellä 170 vuosina 1989, 1990 ja 1993.

7. Maija Salonen. Sytokiniiniruiskutuksiin perustuva pistokaslisäys, havupuiden mikrolisäys ja lehtipuiden mikrolisäys. Osa metsäpuiden kasvullisten lisäysmenetelmien loppuraporttia. (1994)

8. Juhani Hahl. Plusmäntyjen valinta metsikkökoepuusarjan kokeista. Valira¬portti pitkäntähtäyksen jalostushankkeesta 1.1.1.1. Jalostuspopulaatioiden koostaminen ja ylläpito. (1994)

9. Erkki Ahonen. Keuruun taimitarhan vaikutukset pohjaveteen. (1994)

10. Jukka Antola. Mannyn siemenviljelyksen harvennuksen ja vartteiden leikkauksen vaikutus kukintaan ja siementuotantoon. (1994)

11. Antola J., Pulkkinen P. & Pakkanen A. Siemenviljelyksen toimivuuden tehostaminen — Helikopterikokeen tuloksia. (1994)

12. Ari Kinnunen. Männyn hedekukintojen keruun vaikutus seuraavien vuosien hedekukintaan. (1994)

13. Anu Mattila. Jalojen lehtipuiden muuntelun tutkiminen isoentsyymi- ja DNA- tekniikoin. (1994)

14. Raimo Jaatinen ja Pertti Pulkkinen. Virhevartteet ja niistä johtuva saneeraustarve Pohjois-Suomea varten perustetuilla mäntysiemenviljelyksillä. (1995)

15. Marja-Leena Napola. Kuusen kantapuujälkelaistöjen varhaiskehitys —välituloksia koeviljelyksistä nro 1073/1/2 ja nro 1130/1/2. (1995)

16. Metsänjalostussäätiön toimintasuunnitelma 1995.

17. Metsänjalostussäätiön toimintakertomus 1994.

18. Matti Haapanen. Muunnos v. 5.0. Metsänjalostusaineistojen esikäsittely- ohjelma. (1995)

19. Matti Haapanen, Tapani Pöykkö, Risto Hagqvist ja Martti Venäläinen. Männyn ja koivun tilavuusyhtälöt (d,3,d35, h) nuorille puille. (1995)

20 Hallamaa M., Korhonen M-L., Lepistö M. & Vainikainen S. Metsänjalostussäätiön koeviljelytoiminta v. (1994)

21. Martti Lepistö ja Markku Altonen. Uusi pistokashuone Haapastensyrjässä ja sen rakenneratkaisut. (1995)

22. Jukka Antola ja Juhani Hahl. Männyn 1,5-polven siemenviljelyksen kloonivalinta. (1995)

23. Hanna Pasonen ja Markku Käpylä. Siitepölyhiukkasten väliset vuorovaikutukset ja siitepölykilpailun mahdollisuus koivun muovihuonesiemenviljelyksessä. (1995)

24. Metsänjalostussäätiön toimintasuunnitelma 1996.

25. Antola J, Pulkkinen P. & Pakkanen A. Täydennyspölytyksen tehokkuus Keski-Suomeen perustetussa pohjoissuomalaista alkuperää olevassa männyn siemenviljelyksessä. (1996)

26. Ari Kinnunen. Kontrolloidun siementuotannon mahdollisuudet kuusella. (1996)

27. Metsänjalostussäätiön toimintakertomus 1995

28. Hallamaa M., Kilpeläinen M-L., Lepistö M. & Vainikainen S. Metsänjalostussäätiön koeviljelytoiminta v. 1995

29. Anssi Ahtikoski. Männyn siemenhuoltovaihtoehtojen kustannukset Pohjois- Suomessa.

31. Jukka Antola ja Juhani Hahl. (1996) Kloonivalinta männyn 1,5-polven siemenviljelykseen Orimattilan Ruhalaan.

32. Jukka Antola ja Juhani Hahl. (1996) Kloonivalinta männyn 1,5-polven siemenviljelykseen Joroisten Seppälään.

33. Anne Pakkanen, Anu Mattila ja Pekka Vakkari. (1996) Taustapölytys ja itsepölytys Heinämäen kuusisiemenviljelyksellä vuonna 1995)

34. Hallamaa M., Lepistö M., Leppänen A. ja Vainikainen S. (1996) Metsänjalostussäätiön suunnittelemat koeviljelykset v. 1962-1996

35. Risto Hagqvist ja Martti Lepistö. (1996) Koivun siemenviljelysohjelma v. 1998-2007.

36. Metsänjalostussäätiön toimintasuunnitelma 1997. (1997)

37. Pertti Pulkkinen, Anu Mattila ja Pekka Vakkari. (1997) Miten yhdistää tammella viljelyvarmuus, monimuotoisuus sekä tehokas terhotuotanto?

38. Hanna Pasonen, Markku Käpylä ja Pertti Pulkkinen. (1997) Siitepölykilpailu koivulla. (Betula pendula R.)

39. Marja-Leena Napola. (1997) Kuusen risteytysjälkeläistöjen valinta kasvullista joukkomonistusta varten.

40. Juhani Hahl. (1997) Tuloksia Etelä- ja Keski-Suomen kantamäntyjen jälkeläiskokeiden laatumittauksista.

41. Metsanjalostussaation toimintakertomus 1996. (1997)

42. Anne Pakkanen ja Pertti Pulkkinen. (1997) Kestävyysvaihtelu kuusen P-siemenviljelyksellä. - Pakastustestaustuloksia Heinämäen kuusisiemenviljelyksen vuoden 1989 sadosta.

43. Marja-Leena Napola. (1997) Kuusen jalostuksen aineistot Metsän- jalostussäätiössä.

44. Jukka Antola ja Juhani Hahl. (1997) Kloonivalinta männyn 1,5-polven siemenviljelykseen (sv 408) Viialan Hinkkaan.

45. Jukka Antola ja Juhani Hahl. (1997) Kloonivalinta männyn 1,5-polven siemenviljelykseen (sv 405) Joroisten Peräsuolle.

46. Risto Hagqvist j a Juhani Hahl. (1997) Rauduskoivun siemenviljelysten jalostushyöty: koeaineistot ja siemenviljelyskohtaiset tulokset.

47. Metsänjalostussäätiön toimintasuunnitelma 1998. (1998)

48. Martti Lepistö, Markku Altonen, Ville Pirttilä ja Jaakko Sirviö. (1998) Kuusen varttamisessa ilmenneiden ongelmien selvittaminen.

49. Metsänjalostussäätiön toimintakertomus 1997. (1998)

50. Martti Lepistö, Risto Hagqvist ja Sirkku Pöykkö. 1998) Maanvalkaisun vaikutus koivun siementuotantoon muovi- huoneessa.

51. Anne Pakkanen, Jukka Antola ja Kari Lahtinen. (1998) Vaihtoehtoja mäntysiemenviljelysten perustamiseksi.

52. Ari Kinnunen. (1998) Talvisäilytysmenetelmien vaikutus kuusen astiavartteiden kukintamahdollisuuksiin, kasvuun ja juuripaakun lampötilaan.

53. Metsänjalostussäätiön toimintasuunnitelma 1999. (1999)

54. Martti Lepistö, Sirkku Pöykkö, Ritva Linnamäki ja Minna Mäkinen. (1999) Tammen siemen- ja taimihuollon menetelmät.

55. Marja-Leena Napola. (1999) Alkuperän ja fenologisen valinnan merkitys kuusen kasvullisessa joukkomonistuksessa. Tuloksia kloonikokeista 147801-02, 147901 ja 148001.

56. Metsänjalostussäätiön toimintakertomus 1998. (1999)

57. M. Salonen, S. Salonen, S. Vanhakoski, P. Mustajoki, A. Virtanen, N. Mantylä, M. Lepistö ja P. Pulkkinen. (1999) Haavan kloonitaimituotannon kehittäminen. - Tuloksia vuoden 1998 kokeista.

58. Pertti Pulkkinen ja Ville Pirttilä. (1999) Hybridihaapaa lyhyellä kiertoajalla. - 34-vuotiaana kaadetun metsikön kasvustaja tuotoksesta.

59. Juha Hyytiäinen. (1999) GPS-laitteisto kantapuiden paikantamisessa.

60. Marja-Leena Napola. (1999) Tuloksia Metsänjalostussäätiossä vuosina 1976-85 perustetuista kuusen jälkeläiskokeista.

61. Marja-Leena Napola. (1999) T-kloonien testaustuloksia kuusen jalostus- populaatioiden muodostamista varten.

62. Marja-Leena Napola. (1999) Kuusen V-kloonien testaus tuloksia - Vuosina 1969 - 74 valitut aineistot.

63. Hiski Aro. (1999) Kylvömenetelmän ja siemenalkuperän vaikutus metsänuudistamisen onnistumiseen Etelä-Lapissa ja Oulun läänissä.

64. Anne Pakkanen. (1999) Mantykloonien valinta Pohjois-Suomen siemenviljelyksille. Ruunamäen ja Kuusikon koeviljelykset.

65. Martti Lepistö ja Sirkku Pöykkö. (1999) Koivun jalostetun siemenen tuottaminen v. (1995-1999) Loppuraportti hankkeesta v. (1999)