Metsänjalostussäätiö

Säätiön toiminnasta

Metsänjalostussäätiö on vuodesta 2000 alkaen toiminut Suomen metsänjalostuksen ja metsägeneettisen tutkimuksen aatteellisena tuki- ja edistämissäätiönä, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea metsäpuiden jalostuksen tutkimusta ja kehittämistä sekä niihin pohjautuvaa käytännöllistä metsänjalostustoimintaa.

Metsänjalostussäätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja metsägenetiikan ja metsänjalostuksen tieteelliseen tutkimukseen, tukemalla metsänjalostuksen tiedotus- ja valistustoimintaa sekä avustamalla metsänjalostuksen ja metsägeneettisen tutkimuksen kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Yhteystiedot

Osoite: Metsänjalostussäätiö c/o Matti Haapanen
Luonnonvarakeskus, Vantaan yksikkö
PL 18, 01301 Vantaa

Toiminnanjohtaja (oto.): Matti Haapanen Puh. 050 391 2521, e-mail: (myös: )

Rahastonhoitaja (oto.): Inkeri Jokinen Puh. 010 211 5433.

Lausumme syvasti kiitoksemme sponsoreillemme! Jos haluat tukea meita, voit soittaa 050391 2522.